മലയാളം കവിത "തണൽ മരങ്ങൾ" - Malayalam Kavitha " Thanal Marangal"

January 02, 2022
പത്തുമാസം ഉദരത്തിൽ പേറി ജന്മം തൊട്ടു വാത്സല്യത്തോടെ മാറോട് ചേർത്തമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ നൽകി  കണ്ണിലുണ്ണിയെ പോലെ താരാട്ടു പാടിയുറക്കിയതമ്മ.. പിച്ച നടക...
1 Comments
Read

Malayalam Audio Book "പ്രേതസ്വരൂപം" പുറത്തിറങ്ങി..

January 01, 2022
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായ നിരഞ്ജന് നദിക്കരയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മാന്തിക കുടവും അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന പ്രേതപ്രേതസ്വരൂപം എന്ന പൈശാചി...
0 Comments
Read

മലയാളം കവിത "നമ്മൾ " - Malayalam Kavitha " Nammal"

December 31, 2021
ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഒരൊറ്റ ജനത ഒരൊറ്റ ഭാവം വളരേണം ചതച്ചരച്ചൊരു നാടിന്‍ മാനം പിടിച്ചു വാങ്ങിയ നാൾ മുതലെ നമ്മളിൽ നിറയും ഒരൊറ്റ മന്ത്രം നാനാത്വത്തില്...
0 Comments
Read

പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് "sreebala.in" പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്

December 31, 2021
ഇന്ന് 2022 ജനുവരി 1 - എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ.. കല , സാഹിത്യം , സിനിമ മുതലായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് "...
0 Comments
Read
Powered by Blogger.